close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مقاله
loading...

مجموعه تجربه های داستان شده معلمان پژوهشگر کارورز،کتب ،مقاله ها و دلنوشته ها

مقاله

اعتبار کاوش در سنجش آموزش :محمد رضا جمشیدی

استاد نادعلی پور بازدید : 84 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

اعتبار کاوش در سنجش آموزش

 

 

EXPLORING RELIABILITY IN ACADEMIC ASSESSMENT

 

 

 

"ترجمه به صورت ناقص است"

معرفی سایت:محمد رضا جمشیدی

استاد نادعلی پور بازدید : 33 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

جستجو در بیش از 500 مقاله در روانشناسی، علم، و آزمایش.

 

explorable.com

 

 

همچنین توضیح هایی درباره تحقیق های کیفی را می توانید دریافت کنید

نظریه سازندگی یا سازنده گرایي "نظریه سازنده گرایی

استاد نادعلی پور بازدید : 119 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

نظریه سازندگی یا سازنده گرایي

 

 

 

مقایسه سازنده گرایی با خبرپردازی و رفتارگرایی:

 

به طور کلی دیدگاه سازنده گرایی هم با دیدگاه رفتارگرایی که بر تأثیر بر محیط بر شخص تأکید می کند و هم با دیدگاه خبرپردازی کلاسیک که بر ذهن به عنوان محوریت یادگیری اصرار می ورزدو به زمینه یا متنی که یادگیری در آن اتفاق می افتد بی توجه است، مغایرت دارد.

 

تفاوت سازنده گرایی و خبرپردازی:

 

برای بررسی این تفاوت ابتدا باید فرضهای خبرپردازی معرفی شود.

 

1.     اولین فرض: یادگیری را می توان به عنوان ایجاد تغییر در ساختاردرونی ( مثلآحافظه درازمدت ) به عنوان انعکاس تغییرات جهان بیرون که نشان دهنده واقعیت است تصور کرد.

 

2.     دومین فرض: برای یادگیری و دانش تعدادی اصول کلی وجود دارد که در موقعیتهای متفاوت و در رابطه با یادگیرندگان مختلف می توان آنها را درست تصور کرد.

 

و وظیفه پژوهشگر و نظریه پرداز کشف و شناسایی آن اصول است.

 

در مقابل دو فرض بالا مهم ترین ویژگی سازنده گرایی این است که هیچ دانشی مطلق نیست بلکه همه دانشها ساختنی  و لذا نسبی اند.

نگاهی بر روش تحقیق کمی: مقایسه رویکرد کمی و کیفی روش تحقیق

استاد نادعلی پور بازدید : 88 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

 

نگاهی بر روش تحقیق کمی: مقایسه رویکرد کمی و کیفی روش تحقیق

 

منبع: http://karamkhalili.blogfa.com

 

به پژوهش کمّي، اثبات‌گر نیز گفته می‌شود . پژوهش‌گر اثبات‌گرا، دانش را از طریق گردآوری داده‌های عددی و مشاهده‌ی نمونه‌ها و سپس عرضه‌ی این داده‌ها به تحلیل عددی فراهم می‌کند. در مقابل این‌ها پژوهش مابعد اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد که جلوه‌های محیط اجتماعی به‌عنوان تفسیرهایی به‌وسیله‌ی افراد ساخته می‌شود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجه‌ی اول از طریق گردآوری داده‌های کلامی با مطالعه‌ی جدّی و عمقی موارد، و عرضه این داده‌ها به استقراء تحلیلی فراهم می‌آورند.(گال و ديگران، 1382: 59)

 

 

شيوه هاي آغاز و پايان داستان در هزار و يکشب"جواد علی بیگی

استاد نادعلی پور بازدید : 40 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

 

شيوه هاي آغاز و پايان داستان در هزار و يکشب

 

هزار و يکشب با 251 روايت، نمونه عالي سبک خاص داستان پردازي در فرهنگ هند و ايراني است و شايد بزرگ ترين مجموعه داستاني است که تا کنون توجه نظريه پردازان و پژوهشگران روايت شناسي را به خود معطوف داشته است. روايت شناسي، شعبه اي فعال از نظريه ادبي است و هدف نهايي آن، کشف الگوي جامع روايت است که تمامي روش هاي ممکن روايت داستان ها را در بر مي گيرد. از ديدگاه روايت شناسي، روايت رشته بسته اي از حوادث است و به هر رو آن را انجامي است، همان طور که آن را آغازي است. شيوه هاي آغاز کردن و به پايان بردن داستان، در پيکر بندي روايت اهميت بسزايي دارد. بسياري از روايت شناسان، آغاز داستان را وضعيت ثابت اوليه اي مي دانند که به واسطه نيرو يا نيروهايي به عدم تعادل مي انجامد و در پايان با عمل نيرويي در جهت عکس به تعادل مي رسد. صرف نظر از نود و يک حکايتي که ساختار داستاني ندارند، تقريبا تمام داستان هاي هزار و يکشب بر اساس چنين مدل روايتي آغاز مي شوند و به پايان مي رسند. تنها سه حکايت از وضعيت عدم تعادل آغاز مي شوند و با وضعيت تعادل به پايان مي رسند و يک حکايت در وضعيت عدم تعادل پايان مي يابد. عبارتي نظير «آورده اند که» سر آغاز 192 حکايت از مجموعه قصه هاي هزار و يکشب است که نقش عنوان داستان را هم بر عهده دارد. اين عبارت ها، مخاطب (روايت گير) درون متني و بيرون متني را در مورد نقش راوي در آفرينش و يا باز توليد روايت، در سطح يکساني از آگاهي قرار مي دهند و نيز، بر نوعي بي زماني دلالت مي کنند که خاص چنين قصه هايي است. عبارات پاياني بسياري از حکايت ها نيز، کار کردي مشابه عبارت هاي سرآغاز دارد.

 

تبيين ديدگاه سالمندانپيرامونپديده احساس تنهايي: يكپژوهش كيفي"جواد علی یبگی

استاد نادعلی پور بازدید : 171 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

تبيين ديدگاه سالمندانپيرامونپديده احساس تنهايي: يكپژوهش كيفي
پديدارشناسى (مقاله پژوهش

شیوه کد گذاری شش کلاه"هادی عبدالله زاده

استاد نادعلی پور بازدید : 36 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

سر فصل درس کاروزی"هادی عبدالله زاده

استاد نادعلی پور بازدید : 27 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

چهار مقاله در رابطه با رویکرد سازنده گرایی"هادی عبدالله زاده

استاد نادعلی پور بازدید : 30 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

 

http://s6.picofile.com/file/8187667384/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.7z.html

 

چهار مقاله  در رابطه با رویکرد سازنده گرایی

 

روایت داستانی در یک قالب ساختاری است "احسان اسدی

استاد نادعلی پور بازدید : 27 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

 

 روایت داستانی در یک قالب ساختاری است (به صورت سخن، نوشتار، سرود، فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا تئاتر) که سکانسی از یک رخداد قصه‌ای یا غیر قصه‌ای راتوصیف می‌کند.

 

داستان فراورده‌ای تخیلی است که در جهان خود واقعی نمایانده می‌شود. واژهٔ داستان ممکن است به عنوان مترادفی برای روایت استفاده شود. همچنین می‌تواند به عنوان کلمهٔ ارجاعی به سکانس‌های توضیح داده شده در روایت تلقی گردد. یک روایت ممکن است توسط یک شخصیت در خلال روایت بزرگ‌تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، شیوهٔ روایت است.

پيشدرآمدي بر مطالعة روايت و روايتپژوهي "احسان اسدی

استاد نادعلی پور بازدید : 36 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

پيشدرآمدي بر مطالعة روايت و روايتپژوهي
فروغ آقايي ميبدي*
چكيده
در روايتشناسي كه از عمر آن بيشتر از چند دهه نميگذرد، نظريهپردازان روايت
را وسيلهاي جهت انتقال دانش و معرفت دانسته و دامنة آن را بسـي گسـتردهتـر از
قبل تعريف كردهاند. اين شاخه از پژوهش ادبي ناظر بر تحليل روايت و خصوصـاً
اشكال و انواع راوي و مطالب ديگر است و بهعنـوان نظريـهاي مـدرن عمـدتاً بـا
ساختارگرايي اروپايي مرتبط است، هرچند بررسيهـاي قـديمي اشـكال و صـنايع
روايياز دوران بوطيقاي ارسطو را نيز از آثار مربوط به علم روايت و روايتپژوهي
ميتوان دانست. در اين مقاله هدف ارائـة تعريفـي از روايـت، ماهيـت، كـاركرد و
پيشينة تاريخي آن به همراه معرفي برخي نظريهپردازيهاي جديدي اسـت كـه در
چهارچوب آن ميتوان انواع روايت رابررسي كرد.
كليدواژهها: نقد ادبي، ساختارگرايي، روايت،

عوامل موثر در تدریس

استاد نادعلی پور بازدید : 68 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

عوامل موثر در تدریس

 

۱- خود معلم :

 

با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت جوامع، نقش معلم پیچیده می شود. و اولین عامل موثر در نقش معلم:

 

الف :شخصیت معلم است؛گروهی ا زمعلمین درس نگر هستند. همه چیزشان درس است. تمام تلاش اینست که دانش آموز درس را یاد بگیرد. علائق، خواسته ها، توانائی های دانش آموزان مد نظر نیست. و در همین تقسیم بندی نیز معلم ها بر دو نوعند:
-
درس نگر علمی؛ کسی که به علم مطلق می اندیشد و اگر اطلاعات کافی داشته باشد، جاذبه خواهد داشت.
-
درس نگر فلسفی؛ این نوع معلم ها در کلاس ها بیشتر به دروس علوم انسانی معتقد هستند یعنی تلاش می کنند یک جاذبه و ارتباط عاطفی با مطرح کردن ایده های دانش آموزان ایجاد کنند. این دسته از معلمین الگوی شاگردان قرار می گیرند و متاسفانه نه به شاگردان اهمیت می دهند و نه به درس بلکه به اعتقادات خود

روایت، روایت گری وتحلیل های شرح حال نگارانه *حافظ احمدی

استاد نادعلی پور بازدید : 119 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

روایت، روایت گری وتحلیل های شرح حال نگارانه
محمد سعید ذکایی
چکیده
در مقاله ی حاضـر پـس از ارائـه ی تعـاریفی از روایـت و ویژگـی هـای تحلیـل روایتـی، دلایـل
رواج و اهمیـت آن بـه عنـوان یـک روش شناسـی و نیـز تکنیکـی بـرای مطالعـه، مقایـسه و تجزیـه
و تحلیــل، مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی دهــیم. در ادامــه پــس از تــشریح خــصوصیات
زبانــشناختی و ســاختاری تحلیــل روایتــی کــاربرد آن در داده هــای متنــی (داســتان) و نیــز
شــفاهی (بــهویــژه مــصاحبه هــای شــرح حــال نگارانــه) نــشان داده مــی شــود و امتیــازات و
محدودیت های آن مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
واژه هــای کلیــدی: روایــت، روایــت شناســی، روش شناســی، تحلیــل روایتــی، شــرح
http://s3.picofile.com/file/8196489084/74313870103.pdf.html

ويژگ يها و راهبردهاي نگارش داستان كوتاه * حافظ احمدی

استاد نادعلی پور بازدید : 21 دوشنبه 08 تير 1394 نظرات ()

ويژگ يها و راهبردهاي نگارش داستان كوتاه * ايلميرا دادور
دانشيار دانشكدة زبانهاي خارجي دانشگاه تهران
تاريخ وصول: ۲۶/۳/۸۳
تاريخ تأييد نهايي: ۴/۵/۸۳
چكيده
داستان كوتاه كه نوع اروپايي آن ريشه در قرنهاي گذشته دارد و به دكامرون بوكاچيو ميرسد به شكل امروزي خود
از قرن نوزده، با صنعتي شدن اروپا و كم شدن فرصت مطالعه در جامعة كتابخوان حضور پيدا كرد. شايد نگارش داستان
كوتاه، از نگاه نويسندهاي مبتدي و نوپا و خوانندگان معمولي، كاري نهچندان پر زحمت بهنظر برسـد و چنـين انگاشـته
شود كه ميتوان با قرار دادن يك يا چند شخصيت، در بطن كنشي يگانه، داستان كوتاه نوشت؛ اما در عمل، نگارش اين
نوع ادبي- همچون ساير انواع ادبي- گذشته از استعداد، قريحه، ذوق، انگيزه، آگاهي و دانش، هنر و ديگر ويژگـيهـاي
نويسندگي، نياز بهراهبردهايي دارد كه معمولاً پس از مطالعة تعداد قابل توجهي از داستانهاي كوتاه و تجزيـه و تحليـل
آنها و استخراج عناصري كه ساختار داستان كوتاه را تشكيل ميدهند، بهدسـت مـيآيـد. در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاده از
نظريههاي صاحبنظران در زمينة نگارش داستان كوتاه، ويژگيه

 

http://s3.picofile.com/file/8196489042/68213831703.pdf.html

چند روایت از علی رضا سلطان پور

استاد نادعلی پور بازدید : 46 شنبه 06 تير 1394 نظرات ()

 

دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی(روایت 2)

 

من  دوران دبیرستان  را در دبیرستان سیدجمال الدین اسد آبادی یا به قول خودمون سِد جمال گذراندم. بعد از این که دانشگاه قبول شدم وبه دانشگاه اومدم ،حدوده یه 2 سالی بود که دیگه به دبیرستان قدیمی دوست داشتنی خودم سری نزده بودم .بالاخره یک روز بعد از تموم شدن دانشگاه تصمیم گرفتم به دبیرستان سابقم برم و یادی از اون دوران شیرین گذشته  بکنم و یه عرض ادبی هم خدمت  معلمان گذشته ام کرده باشم  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چندروایت و توضیحاتی در باره نویسندگی از " مجتبی بنی طالبی

استاد نادعلی پور بازدید : 36 شنبه 06 تير 1394 نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم
روایتی ازسیزده بدر:
دوازده روز ازایام عید گذشته بودکه روز چهارشنبه بااقوام که ازتبریزواصفهان وشهرکردبودندتصمیم گرفتیم برای روزبعدیعنی 13بدربه مکان زیبای بهشت آبادبرویم.پنج شنبه صبح به سمت بهشت آباد حرکت کردیم وساعت 10به آنجارسیدیم مردمان زیادی ازشهرهاواستانهای مختلف آمده بودند.وعده ای هم دراین روز زیبا باهوای عالی ،زن ومرد،دختروپسر،مشغول رقصیدن بودند.انواع رقص هارامشاهده کردیم:لری ،کردی وباباکرم .سپس به یک مکان بسیاربادرختانی که تازه شکوفه .....

 

 

 

بنيانگذار نظريه كلاههاي تفكر
دكتر ادوارد دي بونو (EDWARD DE BONO)، بنيانگذارنظريه تفكر جانبي است و اين واژه را به صورت رسمي به واژه نامه آكسفورد اضافه كرده است. وي به خاطر ارائه روش قدرتمند شش كلاه تفكر، بسيار مشهور است كه درهمين راستا، سمينارهاي خلاقيت را بنيان گذاشت.

 

معرفی کتاب پژوهش در عمل"فاضل رفیعی

استاد نادعلی پور بازدید : 40 چهارشنبه 03 تير 1394 نظرات ()

این کتابپوهش در عمل  به منظور آشنا ساختن معلمان و دانشجو معلمان و همه کسانی که علاقه مند تغییر و تحول در کلاس درس ومدرسه هستند نوشته شده است .

پیش گفتار و مقدمه مولف : در این بخش به پیشینه نگارش کتاب "پژوهش در عمل" و" معلم پژوهنده" در ایران وچرایی و چگونگی آن پرداخته شده است . در مقدمه ای که استاد محترم جناب آقای  دکتر مهر محمدی  ، با عنوان " پژوهش حین عمل : کدام معرفت شناسی ؟

پنجمین روایت های "آقای علی عرب

استاد نادعلی پور بازدید : 23 چهارشنبه 03 تير 1394 نظرات ()

روایت پنج : جومونگ در نمازخانه

 

 سال سوم راهنمایی بودم. اون سال سه شنبه شب ها تلویزیون مجموعه "جومونگ" رو پخش میکرد. من تا ۴شنبه ظهر کلاس داشتم و سه شنبه شب ها داخل خوابگاه به همراه بیشتر بچه های خوابگاه این فیلم رو تماشا میکردم. تو طول سال تحصیلی با خوبی و خوشی این فیلم رو نگاه میکردیم تا اینکه نزدیک فصل امتحانات شدیم. از اونجایی که مدیر مدرسمون-آقای مرادی- تاکید بسیاری به درس خوندن ما داشتن، بخاطر همین شبای امتحان، ساعت مطالعه اجباری شد و ما دیگه نباید برای تماشای این فیلم به نمازخونه میرفتیم اما من و دوستام نمیتونستیم از این فیلم دل بکنیم! هفته اول رو با چراغای خاموش به نمازخونه رفتیم و چون تلویزیون یه گوشه ای بود که توی دید نبود و همچنین بخاطر صدای ضعیف تلویزیون،  سرپرستمون اون هفته رو

آموزش خاطره نویسی"علی عرب

استاد نادعلی پور بازدید : 36 چهارشنبه 03 تير 1394 نظرات ()

آموزش خاطره نویسی

 

تعریف شما از خاطره چیست؟

 

خاطره در فرهنگ‌های لغت مختلف كمابیش به این صورت تعریف شده است: یكی از انواع ادبی و شكلی از نوشتار است كه نویسنده در آن، خاطرات خود؛ یعنی، صحنه‌ها یا وقایعی را كه در زندگی‌اش روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده است، شرح می‌دهد.

 

خاطره‌ نویسی یكی از عام‌ترین و صمیمانه‌ترین راه‌ها برای انتقال حس به وسیله نوشتن است و هر كس می‌تواند با رعایت اصولی ساده و قواعدی محدود، به ساده‌ترین شكل، اتفاقات مهم زندگی خود را ثبت كند و خاطرات تلخ و شیرین زندگی همچون پیروزی‌ها و شكست‌ها، تجربیات تكرار ناشدنی، حوادث مهم و عواطف و احساسات را ماندگار كند.

 

 


تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 111
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 8
 • بازدید امروز : 25
 • باردید دیروز : 13
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 80
 • بازدید ماه : 189
 • بازدید سال : 189
 • بازدید کلی : 9,698