close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
سازنده گرایی/ محمد محمودیان
loading...

مجموعه تجربه های داستان شده معلمان پژوهشگر کارورز،کتب ،مقاله ها و دلنوشته ها

  سازندهگرایی:   نظریه یادگیری سازنده گرایی   سازنده گرایی یک فرا مفهوم است. سازنده گرایی شیوه دیگری برای دانستن نیست، بلکه شیوه ای برای تفکر در مورد دانستن است. یک نظریه ارتباطی است که طبق آن هر شنونده یا خواننده می تواند به طور بالقوه از محتوا و فرایند ارتباطی به شیوه های متفاوتی استفاده کند. سازنده گرایان به بیان نظریه ای در مورد ماهیت واقعیت و نظریه دانش(معرفت شناسی) می پردازند که مبنای آن بر این اساس است که انسان ها از طریق تجارب، ساختارهای ذهنی و باورهایی که برای تفسیر رویدادها…

سازنده گرایی/ محمد محمودیان

استاد نادعلی پور بازدید : 247 چهارشنبه 03 تير 1394 نظرات ()

 

سازندهگرایی:

 

نظریه یادگیری سازنده گرایی

 

سازنده گرایی یک فرا مفهوم است. سازنده گرایی شیوه دیگری برای دانستن نیست، بلکه شیوه ای برای تفکر در مورد دانستن است. یک نظریه ارتباطی است که طبق آن هر شنونده یا خواننده می تواند به طور بالقوه از محتوا و فرایند ارتباطی به شیوه های متفاوتی استفاده کند. سازنده گرایان به بیان نظریه ای در مورد ماهیت واقعیت و نظریه دانش(معرفت شناسی) می پردازند که مبنای آن بر این اساس است که انسان ها از طریق تجارب، ساختارهای ذهنی و باورهایی که برای تفسیر رویدادها استفاده می کنند به ساخت دانش و معنا می پردازند.

 

سازنده گرایی از طریق تجربه یادگیری بر اهمیت دانش فردی، باورها و مهارت هایی تمرکز می کند. طبق این رویکرد ساخت درک و فهم ترکیبی از دانش پیشین و اطلاعات جدید است. افراد می توانند ایده های جدید را بپذیرند یا آنها را با دیدگاه های پذیرفته شده خود در مورد دنیا متناسب سازند. یادگیری سازنده گرایی  نظریه ای در مورد چگونگی یادگیری انسان ها است که طبق آن یادگیری زمانی رخ می دهد که یادگیرندگان از طریق تفسیر اطلاعات در بافت تجارب خودشان به ساخت معنا می پردازند. به عبارت دیگر، یادگیرندگان با تامل در مورد تجارب خودشان، درک و فهم خود را از دنیا می سازند. رویکردهای سازنده گرای متفاوتی وجود دارند و نقطه مشترکی که آنها را به هم پیوند می دهد این است که یادگیری فرایند فعالی است، برای هر فرد منحصر به فرد است، مشتمل بر ساخت روابط مفهومی و معانی از اطلاعات و تجاربی است که در خزانه یادگیرنده وجود دارند.

 

سازنده گرایی بیان می کند که هر فرد دانش را به صورت فردی و اجتماعی می سازد. چسبی که ساخت ها را در کنار هم قرار می دهد معنا است. دانش بازنمایی واقعی و دقیقی از واقعیت نیست، بلکه همواره تفسیری از آن است. یادگیری سازنده گرایی با آن دسته از رویکردهای پداگوژیکی ارتباط دارد که مشوق یادگیری فعال، یادگیری کارآمد، یادگیری معنادار، یادگیری سازنده گرا و یادگیری از طریق انجام دادن است. نظریه شمول  از دیوید آزوبل، سازنده گرایی از جروم برونر، معرفت شناسی از ژان پیاژه، شناخت موقعیتی  از لیو، یادگیری حلقه دوگانه  از آرگریس، انعطاف پذیری شناختی از اسپیرو، سبک های یادگیری از کلب، فراشناخت از فلاول و نظریه دستنویس  شانک از مهم ترین نظریه های مطرح در سازنده گرایی هستند.

 

اصول یادگیری سازنده گرا

 

1.       یادگیرنده از درونداد حسی استفاده می کند وکاری با آن انجام می دهد تا در نهایت معنایی از آن بسازد.

 

2.       یادگیری هم ساخت معنا و هم ساخت سیستم های معنا را در بر می گیرد. یادگیری لایه لایه است.

 

3.       یادگیری در ذهن رخ می دهد. ممکن است فعالیت فیزیکی هم لازم باشد، اما به تنهایی کافی نیست.

 

4.       یادگیری مستلزم زبان است. ویگوتسکی بر این عقیده است که زبان و یادگیری به طور لاینفکی در هم تنیده شده اند.

 

5.       یادگیری یک فرایند اجتماعی است.

 

6.       یادگیری بافتی است. ما واقعیات را از موقعیت ها و محیط های مربوط به آنها مجزا نمی کنیم.

 

7.       دانش برای یادگیری ضروری است. دانش مبنای ساختار و ساخت معنا است. هر چه بیشتر بدانیم، بیشتر می توانیم یاد بگیریم.

 

8.    یادگیری نیاز به زمان دارد؛ خود انگیخته نیست. یادگیرندگان اطلاعات را بررسی می کنند، در مورد آنها تامل می کنند، از آنها استفاده می کنند، آنها را تمرین کرده و با آن آزمایش می کنند.

 

9.       انگیزش مولفه ضروری است، زیرا باعث فعال سازی سیستم و اسباب حسی یادگیرنده می شود.

 

اصول سازنده گرایی برای طراحی دروس(مفروضه های برونر)

 

·        دانش آموزان برای خود جهان بینی دارند.

 

·        این جهان بینی برای تمام تجارب و مشاهدات آنها به عنوان یک فیلتر عمل می کند.

 

·        تغییر یک جهان بینی نیازمند تلاش است.

 

·        دانش آموزان از معلم و سایر دانش آموزان یاد می گیرند.

 

·        دانش آموزان با انجام دادن یاد می گیرند.

 

·        زمانی که تمام مشارکت کنندگان نظر و ایده های خود را مطرح می کنند، ساخت اندیشه های جدید ارتقا می یابد.

 

·    سازنده گرایی زمانی به بهترین صورت عمل می کند که یادگیرندگان چیزی یا کاری را برای سایرین آماده کرده باشند. زمانی که دانش آموزان متن، گرافیک، وب سایت، یا فعالیت هایی که فرد دیگری در آن مشارکت می کند را تدارک می بینند یا مطالب درسی را برای سایر دانش آموزان توضیح دهند، یا در بافت گروهی کارکنند، یادگیری قدرت ویژه ای دارد.

 

ویژگی های معلم سازنده گرا

 

1.      معلم برای دانش آموزان منبع اصلی اطلاعات نیست، بلکه به عنوان یکی از منابع بی شمار اطلاعات عمل می کند.

 

2.      معلم دانش آموزان را در تجاربی درگیر می کند که مفهوم سازی های پیشین آنها را در مورد دانش موجود به چالش می کشد.

 

3.      معلم در طراحی درس های بعدی از پاسخ های دانش آموزان استفاده می کند و به دنبال بسط پاسخ های اولیه آنان است.

 

4.      معلم با مطرح کردن سئوال های باز  و نامحدود مشوق بحث و پرسش در بین دانش آموزان است.

 

5.   معلم هنگام چهارچوب دهی به تکالیف با استفاده از اصطلاحات فنی مانند طبقه بندی کردن، تحلیل کردن، خلق کردن، سلسله مراتب و غیره به دانش آموزان کمک می کند فرایندهای شناختی خود را بفهمند.

 

6.      معلم تمایلی به کنترل دانش آموزان ندارد و بنابراین مشوق و پذیرای خودمختاری و ابتکار دانش آموزان است.

 

7.       معلم دانستن را از فرایند فهمیدن مجزا نمی کند.

 

 

 

اصول طراحی درس سازنده گرا

 

·   بین یادگیرنده و اثرات بالقوه زیان آور تمرین های آموزشی سپر و مانعی قرار دهید. بر حیطه عاطفی تاکید کنید، آموزش را برای یادگیرنده مناسب سازید، در تحول باورها و نگرش هایی که یادگیری کنونی و یادگیری مادام العمر  را به چالش بکشد به یادگیرندگان کمک کنید، در محیط یادگیری بین کنترل معلم و خودمختاری شخصی تعادل برقرار کنید. 

 

·   برای یادگیری خودمختار و یادگیری در روابط با سایر دانش آموزان بافت هایی از قبیل بحث های گروهی، پروژه ها، مشارکت و هم چنین استقلال و خومختاری را فراهم کنید.

 

·       دلایلی برای یادگیری در خود فعالیت های یادگیری فراهم کنید. دانش آموزان را وادار کنید اهداف و ارتباط را شناسایی کنند.

 

·       مهارت ها و نگرش هایی را افزایش دهید که یادگیرنده را قادر می سازد مسئولیت فرایندهای تحولی و شناختی خود را به عهده بگیرد. 

 

·       برای تقویت و افزایش درگیری یادگیرندگان با فرایندهای یادگیری و خود بازخورد دهی آنها از تبیین های راهبردی خطاها استفاده کنید.

 

نظریهسازندگییادگیری (ساختنگرایی) Constructivism

 

یکی از نظریه های جدید یادگیری نظریه سازندگی یادگیری است. این نظریه برخاسته از فلسفه نسبت گرایی است که در آن هر چیزی نسبت به چیز دیگر مورد داوری قرار می گیرد برای نسبت گرایان واقعیت جنبه روان شناختی دارد و همان چیزی است که فرد ادراک می کند لذا برای اینان ملاک حقیقت انطباق واقعیت ذهنی با واقعیت عینی نیست بلکه امری نسبی است.

 

اعتقاد پیروان این نظریه بر آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می سازند و این کار را به طور فعال انجام می دهند، بنا به تعریف می توان گفت سازندگی به آن دیدگاهی گفته می شود که بر نقش فعال یادگیرنده از درک و فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تاکید می کند و نیز می توان گفت این دیدگاه معتقد است یادگیری معنی دار زمانی رخ می دهد که یادگیرندگان از اندیشه ها و تجارب خود تفسیرهای شخصی به عمل آورند. (سیف، 1380)

 

در رویکردهای ساختن گرایی دنیای ذهنی فراگیر اهمیت خاصی دارد زیرا فراگیر اطلاعات را به درون برده و آنها را به روشهایی پردازش می کند که بازتابی است از نیازها، آمادگی ها، نگرش ها، باورها و احساسات او، ساختن گرایی به تولید معنی از تجربه باور دارد. (جوناسن، 1991 به نقل از کدیور، 1386، ص 9)

 

رویکردهای سازنده گرایی (ساختن گرایی) وجوه مشترکی با نظریه های رفتارگرایی و شناختی دارند از جمله درگیر کردن فعالانه فراگیر در یادگیری و سازماندهی موقعیت ها تا فراگیر بتواند حداکثر اطلاعات را یاد بگیرد. بنابراین فراگیر از افراد برتر یاد می گیرد ولی این آزادی را نیز دارد که دانش خود را به طور متفاوتی بسازد، اگرچه اصول ساختن گرایی گاهی مبهم به نظر می رسد و اغلب چگونگی طراحی آموزشی را روشن نمی کند چهارچوب کلی آن قابل استفاده است و بر دامنه گسترده ای از شناخت و باورهای فراگیر تاکید دارد. (کدیور، 1386، ص 9)

 

البته نظریه های ساختن گرایی دارای انواع و جنبه های مختلفی است که از بحث درباره آنها صرف نظر کرده و ساختن گرایی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده ایم.

 

شرایط یادگیری از نظر پیروان نظریه ساختن گرایی:

 

از آنجا که هدفهای آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی شامل حل مساله، استدلال، تفکر انتقادی، استفاده ؟ دانش است پیروان این نظریه شرایطی را پیشنهاد کرده اند که برای تحقق یادگیری در یادگیرندگان مفید تشخیص داده شده است که در اینجا این شرایط را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1- محیط های یادگیری پیچیده: مربیان پیرو نظریه ساختن گرایی این گونه استدلال می کنند که چون دنیای واقعی غالبا مسائل و موقعیت های پیچیده را بر سر راه یادگیرندگان قرار می دهد محیط های آموزشی نیز باید یادگیرندگان را با این گونه مسائل و موقعیت ها روبرو سازد در ضمن معلمان باید بکوشند تا در یادگیرندگان توانایی برخورد درست با محیط های پیچیده را ایجاد کنند.

 

2- مذاکره اجتماعی (مشارکت اجتماعی): پیروان نظریه ساختن گرایی بر این باورند که مشارکت اجتماعی یکی از شرایط مهم یادگیری می باشد. طبق این باور بسیاری از مسائلی که هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمی تواند آنها را حل کند از طریق تبادل اندیشه و مشارکت گروهی یادگیرندگان حل می شوند.

 

3- پهلوی هم نهادن وجوه چندگانه: منظور از پهلوی هم نهادن وجوه چندگانه این است که موضوع واحدی از دیدگاههای متفاوت مورد توجه قرار گیرد این خود باعث وسعت اندیشه خواهد شد.

 

4- درک فرآیند ساختن: مفهوم شناخت به عنوان کسب آگاهی و فراشناخت آگاهی از نحوه آگاهی یافتن یا یاد گرفتن یادگیری تعریف می شود و دانش شناختی و فراشناختی عامل مهم پیشرفت در یادگیری به حساب می آید. نظریه پردازان ساختن گرایی گامی فراتر می روند و اظهار می کنند که علاوه بر دانش شناخت و فراشناختی یادگیرندگان موفق از نقش خود در ساختن دانش نیز آگاه هستند.

 

آگاهی یادگیرندگان از فرآیند ساختن دانش سبب می شود از عواملی که تفکر و دانش اندوزی آنها را تشکیل می دهد آگاه باشند. بنابراین قادر خواهند بود دیدگاههای خود را بسازند و از آنها دفاع کنند.

 

5- آموزش شاگرد محوری: آخرین پیشنهادی که پیروان نظریه ساختن گرایی در زمینه آموزش می دهند آموزش شاگرد محوری است. در آموزش شاگرد محوری معلم و شاگرد به کمک هم به طراحی آموزش می پردازند یعنی در مورد محتوای یادگیری، فعالیت های یادگیری و روش های مورد نیاز تصمیم گیری می کنند بنابراین در این روش آموزش دانش آموزان فرصت می یابند تا مسائل و پروژه هایی را که مشخصا برای آنان معنی دار است دنبال کنند.

 

در این روش هدف بسیار کلی تر از هدف هایی است که در آموزش معلم محور مورد نظر است در آموزش شاگرد محور هدف های یادگیری نه به صورت اعمال و رفتاری که لحظه به لحظه باید از یادگیرنده سر بزند بلکه به صورت راهنماهایی تصور می شود که جهت حرکت او را مشخص می کند. در روش آموزش شاگرد محور تاکید معلم بیشتر بر فرآیندهای یادگیری دانش آموزان است تا فرآورده های فکری آنان. در این روش معلم کمتر وقت خود را صرف آموزش موارد خاص و تعیین فعالیت درسی می کند و بیشتر به دادن منابع و هدایت یادگیری دانش آموزان می پردازد. (سیف، 1380)

 

آموزشمهندسيدرايران،ازآغازشكلگيريدانشگاهها،بهصورتقياسيبودهاست؛باآموزشنظريههاونحوهبكارگيريآنها.تمامنقدهاييكهبهتفكرقياسيدرحوزهعلومديگروارداست،چهدرحيطهساختاردرونيوچهدرحيطهآموزشآنها،درحوزه«سازهدرمعماري»نيزقابلبررسياست. ايننوشتارسعيدارد،بابررسيچندموردتمرين«سازهدرمعماري»كهدررونداجرايآنها،بهدليلكسبتجربهوارتقاءآموزش،رويكردهابهتدريجازقياسبهسمتسازندهگرايي (بااستفادهازتمرينهايواقعيوباشيوهاستقرايي) حركتكرده،مزايايرويكردسازندهگرارانتيجهگيرد. دراينبررسي،نخستتمرينهاييبرايساختوطراحيمدلهاييازسازههايموجودمانندخرپاهاوهوايفشردهموردبررسيقرارميگيرند.سپستمرينطراحيسازه،براييك«قايق»،بهعنوانتمريناستقراييدرحيطهشناختيموردتوجهقرارميگيرد. درتمرينسوم،«طراحيداخليكلاسدرس»بهصورتيك«تكليفپيوسته»وبدونتفكيكمفاهيمسازه،عملكردوزيباشناسيموردنظربودهاستودرنهايتدرتمرينچهارمبارويكرديكاملاًسازندهگرا،دانشجويانطراحييك«فضايواقعيدرمنزليادانشگاه»رابهصورتواقعيمدنظرقراردادهاند. نتايجايننوشتارنشانميدهد،رويكردسازندهگرايي،بااعتقادبهعدمتفكيكبينسازهوسايرمقولهها،تكيهبر«تكاليفواقعي»و«رويكرداستقرايي»و«مسألهمحور»،منجربهساختوانتقالمفاهيمدرسطحهايبالاترميگردد. استفادهازيكمسألهواقعي،نهتنهاتوجهبه«مدلهاييشناختي»مرسوم،ميتواندعلاوهبر«ساختدانش»،ازاتلافوقتوهزينههابرايمدلهاينهواقعي،جلوگيرينمايدوبهدليل«پيوستگي»تمرين،ارتباطسازه،زيباشناسيومعماريو«مسائلواقعي»مانندمديريتساختنيزموردآزمونقرارميگيردوتواندانشجويانرابرايمواجههبامسائل«ناقص-تعريفشده»محيطحرفهايآمادهميكند.

 

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 111
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 15
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 87
 • بازدید ماه : 260
 • بازدید سال : 1,302
 • بازدید کلی : 8,643